Czym jest dekretowanie e-faktur?

W dobie komputerów e-faktura jest zwykłą konsekwencją zmian, które zachodzą w społecznym życiu.
Elektroniczne faktury możemy spotkać już w nieomal w każdej sferze gospodarki.

Wypływa to z beneficjów, jakie niosą z sobą e-faktury, a więc ochrona otoczenia, szybkie rozliczenia się z petentem, prostota generowania i przekazywania faktur. E-faktury przynoszą przedsiębiorstwom oszczędności, z tej przyczyny większość przedsiębiorstw rezygnuje całkiem z tradycyjnych faktur bądź są one dodatkowo płatne. Do tego normalizacja przepisów z dnia 1 stycznia 2011 r., daje możliwość zastosowanie tej opcji zgodnie z prawem. Przepis wyraźnie mówi, w jaki sposób powinna opisana być e-faktura, która w rozumieniu przepisów jest księgowym dowodem. Jak przebiega dziś dekretacja faktur? Ogromnym ułatwieniem przy dekretacji faktur jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie własnych metod, czyli np. komputerowego zapisywania wszystkich faktur w systemie księgowo-finansowym. Warunkiem wdrożenia takiego rozwiązania jest jego dokładne opisanie w polityce rachunkowości.

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynie postępując zgodnie z przytoczonymi wytycznymi dekretacja faktur odbędzie się zgodnie z wszelkimi warunkami. Dlatego praktycznie każde przedsiębiorstwo posiada dzisiaj specjalne oprogramowanie księgowe. Przy jego pomocy możliwe jest wydrukowanie dekretu dla wszelkiej elektronicznej faktury. Wydrukować można również określone informacje, jakie łączą dekret z daną fakturą elektroniczną.

Posiadając takie oprogramowanie dopuszczalne jest ręczne dekretowanie dowodów księgowych. Niemniej, warto na koniec każdego okresu rozliczeniowego wydrukować celem archiwizacji dekrety wszelkich faktur elektronicznych, jakie zostały zaksięgowane w tym okresie.