Czym jest dekretowanie e-faktur?

W dobie komputerów e-faktura jest zwykłą konsekwencją zmian, które zachodzą w społecznym życiu.
Elektroniczne faktury możemy spotkać już w nieomal w każdej sferze gospodarki.

Wypływa to z beneficjów, jakie niosą z sobą e-faktury, a więc ochrona otoczenia, szybkie rozliczenia się z petentem, prostota generowania i przekazywania faktur. E-faktury przynoszą przedsiębiorstwom oszczędności, z tej przyczyny większość przedsiębiorstw rezygnuje całkiem z tradycyjnych faktur bądź są one dodatkowo płatne. Do tego normalizacja przepisów z dnia 1 stycznia 2011 r., daje możliwość zastosowanie tej opcji zgodnie z prawem. Przepis wyraźnie mówi, w jaki sposób powinna opisana być e-faktura, która w rozumieniu przepisów jest księgowym dowodem. Jak przebiega dziś dekretacja faktur? Ogromnym ułatwieniem przy dekretacji faktur jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie własnych metod, czyli np. komputerowego zapisywania wszystkich faktur w systemie księgowo-finansowym. Warunkiem wdrożenia takiego rozwiązania jest jego dokładne opisanie w polityce rachunkowości.
konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynie postępując zgodnie z przytoczonymi wytycznymi dekretacja faktur odbędzie się zgodnie z wszelkimi warunkami.

Aby uzyskać świeże informacje na prezentowane zagadnienie przenieś się tutaj, a zapewne nie poczujesz się zawiedziony Upewnij się, że tak jest!

Dlatego praktycznie każde przedsiębiorstwo posiada dzisiaj specjalne oprogramowanie księgowe. Przy jego pomocy możliwe jest wydrukowanie dekretu dla wszelkiej elektronicznej faktury. Wydrukować można również określone informacje, jakie łączą dekret z daną fakturą elektroniczną.

Posiadając takie oprogramowanie dopuszczalne jest ręczne dekretowanie dowodów księgowych. Niemniej, warto na koniec każdego okresu rozliczeniowego wydrukować celem archiwizacji dekrety wszelkich faktur elektronicznych, jakie zostały zaksięgowane w tym okresie.