Jakie skutki nas czekają jeśli nie złożymy deklaracji VAT-7?

Każdemu z nas pewnie nie raz zdarzyło się o czymś zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o złożeniu tak istotnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla powtórzenia – złożenie deklaracji VAT-7 wiąże się również z uiszczeniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe złożenie deklaracji a także niezapłacenie podatku wiąże się z istotnymi efektami podatkowymi.

Każdy podatnik

vat

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com

przymuszony jest do terminowego uiszczania podatku oraz przekazywania deklaracji – zawsze do 25 dnia miesiąca – w zależności od decyzji deklaracje można składać co miesiąc czy też kwartalnie. Nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7 powodować może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie wiązała się z nałożeniem kilkusetzłotowej kary grzywny.

Często o sprawach, które nam mogą się spodobać dowiedzieliśmy się na bazie oceny. Może tak będzie w tej sytuacji, ponieważ zapraszam do lektury podobnego tekstu.

W sytuacji podatnika, który w ogóle nie dostarczył deklaracji przed wszczęciem postępowania w tym zakresie, konsekwencja może stać się znacznie bardziej dokuczliwa, przy czym wielkość oraz forma sankcji zależy od tego, jakiej wielkości jest kwota narażonego na zmniejszenie podatku. Odpowiedzialność karna skarbowa obejmuje jednak wyłącznie podatnika, który czynem naraża należność publicznoprawną na zmniejszenie. Powoduje to faktem że podatnik, który nie przekaże zerowej deklaracji VAT-7 nie winien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od kary za spóźnienie w złożeniu deklaracji VAT-7, podatnik powinien liczyć się z złymi efektami przeterminowanej płatności podatku VAT.idź tu serwis klimatyzatorów warszawa serwis klimatyzatorów warszawaBardzo pomocna strona, warto zajrzeć – wFirma.

liczenie podatków

Źródło: pixabay.com

Gdy zadłużenie podatkowe nie zostanie uiszczone w wyznaczonym terminie, zamienia się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłata wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę i kary grzywny.

Odsetki od podatku za zwłokę a także opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: wFirma. Poza wymienionymi skutkami w grę wchodzić może również odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu niepunktualnej zapłaty podatku. Ten rodzaj odpowiedzialności dotyczy podatnika, który ciągle nie uiszcza zobowiązań podatkowych. Jeśli potrzebujesz obliczyć wielkość nałożonych odsetek to możesz skorzystanie z pomocy internetowego narzędzia jakim jest kalkulator odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło – kalkulator odsetek podatkowych. Dzięki niemu obliczenie jest wyjątkowo proste. Oby nikogo nie czekała taka przykra sprawa z skarbówką. Pilnujcie terminów.