Na czym polega fach dyrektora handlowego?

Dyrektorem handlowym mienimy zazwyczaj jednostkę odpowiedzialną za tak zwaną handlową politykę firmy.
Do nadrzędnych zadań tego pracownika należy, między innymi: kierowanie handlowym działem, operacyjne organizowanie a także dozorowanie pracy handlowego działu, opracowywanie planów sprzedażowych a także kontrola nad ich realizacją, inicjowanie decyzji dążących do maksymalizacji rezultatów sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów jak też utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi partnerami biznesowymi, monitoring działań konkurencji, raportowanie aktualnej handlowej aktywności, ścisła kooperacja z zarządem przedsiębiorstwa, reprezentowanie przedsiębiorstwa przed instytucjami państwowymi jak też odpowiedzialność za adekwatność działań handlowych z wiążącym prawem.

wnętrze samochodu

Autor: Paulo Henrique Rodrigues
Źródło: http://www.flickr.com
pierwsza pomoc

Autor: Medisave UK
Źródło: http://www.flickr.com

impreza firmowa

Autor: Rob DiCaterino
Źródło: http://www.flickr.com
Dyrektor Handlowy powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile zauważany będzie również tytuł MBA, a również prawo jazdy (testy na prawo jazdy) B, znakomita znajomość angielskiego i obsługi komputera. Istotną materią jest też wiedza z zakresu B2B a także praktyka w pracy w wydziale handlowym. Poza tym osoba na takim stanowisku powinna charakteryzować się: wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi, zdolnością do realistycznej oceny sytuacji, orientacją na wyniki, wytrzymałością na stres. Miejscem pracy jest przeważnie biuro jak też praca w terenie – spotkania z kontrahentami, delegacje. Jest to stanowisko samodzielne, pod dozorem. Praca kojarzy się także z dużym natężeniem kontaktów z osobami, przez co wystąpić mogą stresujące sytuacje.

Czas pracy, na ogół nienormowany. Dyrektor Handlowy musi z pewnością obserwować wskaźniki ekonomiczne oraz trendy. Zachodzi możność podnoszenia umiejętności (kursy) jak też awansu.