PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym?

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla opiekunów, którzy samotnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli zaoszczędzić i obniżyć podatek, jeśli tylko wypełnią wszystkie niezbędne formalności.

Autor: Wawel Service

PIT 2016 z ulgą ze względu na dzieci może zostać wykorzystany przez osoby, które są rozliczane poprzez formularz PIT-37, jak również PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób ogólny. Mogą zrobić z niej użytek rodzice lub prawni opiekunowie wychowujący dziecko samotnie, którzy wykazują stan cywilny jednoznacznie informujący o tym, że dziecko wychowywane jest bez partnera. Rodzicem wychowującym dziecko samotnie może być również osoba znajdująca się w związku małżeńskim, jeżeli tylko wykaże, że współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odbywa karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby samotnie wychowujące dziecko (zobacz tutaj) nie można uznać jednakże rodziców, którzy znajdują się w związku konkubenckim – w tym momencie oboje zatracają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.

Obniżka znajduje zastosowanie tylko dla dzieci, które uczą się i nie ukończyły jeszcze 25. roku życia.

Czy interesują Cię przedstawiane tematy? Jeśli tak, to odszukaj więcej i odnajdź więcej informacji na ten temat – zapewne będą niezwykle wciągające.

Prawo do ulgi traci się w chwili, gdy dziecko przekracza 25. rok życia lub wchodzi w związek małżeński. Jako że ulga naliczana jest w cyklu miesięcznym, można ją jednak naliczyć za miesiące wcześniejsze aż do chwili, w której utraciło się prawo do niej. Ważne jest, aby przez chociażby jeden dzień okresu rozliczeniowego sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem. Wysokość kwoty zwrotu jest zależna również od ilości dzieci i wzrasta progresywnie wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko należy na końcu dodać do siebie – wtedy otrzymamy prawdziwą kwotę, którą możemy potrącić od podatku.

rodzina

Autor: Imágenes Gratis Online
Źródło: http://www.flickr.com

Rozliczenie PIT 2016 na preferencyjnych zasadach nie jest przewidziane dla osób, które przekroczyły określoną kwotę dochodu rocznego. Jeśli chodzi o osoby wychowujące tylko jedno dziecko jest to 56 tysięcy rocznego dochodu. Z ulgi nie można również skorzystać, jeżeli dziecko rozpoczęło opodatkowaną na ogólnych zasadach pracę, a uzyskany z niej dochód przekroczył 3089 zł – nie nie liczą się tu jednakże dochody uzyskane z wynajmu albo zbycia nieruchomości, które są objęte podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta: .