Skuteczne badania dla firm

Badania marketingowe przeprowadza się, aby zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Ułatwiają też pozyskać rekonesans na temat nowego projektu. Testy prowadzi się w różnym zakresie, i udzielają wiadomości menadżerom odnośnie wyników promocji lub reakcjach opinii publicznej co do jego reklamy.

Badanie satysfakcji klientów – bywa dosyć istotne, ponieważ pozwala poznać ich opinię na temat firmy i sprzedawanych usług. Pozwala uzyskać informacje, co powinniśmy zmienić w swoich standardach obsługi, jaką drogę promocji obrać, a z czego lepiej zrezygnować. Firma po wykonaniu takich badań zdobywa rozeznanie w sferze zainteresowań konsumentów, i dostaje informacje na temat tego, co musi zmienić.

Dobra jakość obsługiwania

Secretclient.com - badania marketingowe

Źródło: Secretclient.com

Firmy chcące całkowicie zadowolić swoich klientów tworzą wewnętrzne standardy obsługi klienta. Każda z nich ma opracowaną swoją strategię, która jest wdrażana przez pracowników w czasie codziennych relacji z klientem. Tajemniczy klient współpracuje z przedsiębiorstwem i sprawdza, czy aby na pewno wszystkie procedury są przez pracowników przestrzegane. Zachowuje się tak jak zwykły klient, jednak wiedząc jak musi zostać obsłużony przypatruje się uważnie, czy pracownicy danej firmy zachowują się zgodnie z wytycznymi panującymi w przedsiębiorstwie. Po odbyciu takiej wizyty, składa szczegółowy raport ze swoich obserwacji. Mystery shopping – to jedna z najbardziej bezstronnych metod kontroli standardów obsługi. Pytania zawarte w formularzu są zamknięte, nie pozostawiają więc miejsca na własną interpretację zaobserwowanych zachowań.

Czy badania są potrzebne

Wprowadzanie coraz to nowych standardów obsługi klienta jest bardzo ważne, gdyż to on sprawia, że nasze przedsiębiorstwo może istnieć. Z jego pomocą pozyskujemy pieniądze. Klient musi czuć, że jest traktowany wyjątkowo a nie maszynowo, bardzo istotna jest więź wzrokowa. Jeśli poczuje, że jest dla nas ważny, i mile u nas widziany, zawsze będzie chętniej powracać.

Reszta na