W jaki sposób powinna być napisana dobra instrukcja obsługi?

Czasem są takie sytuacje, które powodują, że chcielibyśmy napisać jakąś łatwą instrukcję obsługi. Jest to zdawać by się mogło niezwykle łatwa sprawa, jednak warto by było wiedzieć o tym, jakie dokładnie punkty musimy w takiej instrukcji zamieścić.
Określenie instrukcja pochodzi od łacińskiego słowa „uporządkować”.

instrukcja

Autor: Megan
Źródło: http://www.flickr.com
rozliczanie

Autor: David McSpadden
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowy instrukcja jest spisem wszystkich kroków, jakie należy przeprowadzić w drodze do uzyskania wyznaczonego celu. Jest to pouczenie, ciąg przepisów i sugestii, które systematyzują zachowanie. Instrukcje są robione po to, aby udogodnić lub umożliwić uruchomienie danego przyrządu albo przeprowadzenie wymaganej pracy. Instrukcja powinna zostać napisana tak, żeby czytelnik prędko oraz dokładnie zapoznał się z rozwiązaniem danego kłopotu. Instrukcja zatem musi być napisana jak najzwięźlej i krótko. Przy pisaniu instrukcji trzeba objaśnić oraz zobrazować poszczególne etapy w porządku chronologicznym. Niezwykle korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie słów takich jak: „potem”, „w dalszej kolejności” czy „potem”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji na omawiany w tym artykule temat, to zobacz tu bez ociągania uzupełniające informacje (http://www.bhpkadryplace.pl/aktualnosci/wstepne-szkolenia-bhp-dla-pracownikow.html).

Trzeba się posługiwać prostym, ale także precyzyjnym i zrozumiałym dla wszystkich językiem.

Trzeba wyjątkowo wziąć pod uwagę wiek osoby, która będzie czytać taką instrukcję. Trzeba podawać dokładne oraz konkretne rady w odniesieniu do tego, co należy wykonać oraz w jaki sposób to zrobić. Dany tekst należy napisać w punktach albo w odmienny sposób, jaki ułatwia orientację w określonej problematyce. Podawane wskazówki nie mogą pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości. Trzeba się zatem namyśleć, czy osoba, która będzie czytała instrukcję, bez kłopotu zrozumie to co oraz w jaki sposób powinna zrobić. Trzeba pisać w formie bezosobowej, np.

: „trzeba”, lub „weź”, „zrób”, albo „zakręć”. Należy być przy tym konsekwentnym. Ponadto należy również stosować punkty, podpunkty oraz akapity, gdyż instrukcja powinna być przejrzysta oraz czytelna.